111 1 1
1
1
1
1
Societatea noastră este înfiinţată în anul 1994, cu capital integral privat, având forma juridică de societate cu răspundere limitată ... 
Activitatea noastră se desfăşoară având drept cadrul legal ... 
Pentru a beneficia de programul de înnoire a parcului auto, proprietarul sau moştenitorul proprietarului unui autoturism înmatriculat în România, a cărui vechime ... 
VMB LUX SONOR GROUP oferă clienţilor săi o gamă complexă de servicii în următoarele domenii: 

    Recuperare de materiale reciclabile                                Închiriere utilaje şi maşini specifce
    Construcţii industriale, civile şi agricole                           Demolări şi excavări
    Staţie preparare beton                                                   Dezafectări instalaţii industriale

Şi-a câştigat poziţia pe piaţă şi renumele prin calitatea şi diversitatea serviciilor prestate de-a lungul timpului, prin echipamentele şi utilajele pe care le foloseşte şi datorită unei echipe de profesionişti. 
Într-o lume cu evoluţie rapidă,  în care degradarea calitativă a mediului este într-o creştere constantă, noi credem că protecţia şi conservarea mediului a devenit necesitatea absolută pentru protejarea vieţii aşa cum o ştim. 
  
Respectul pentru mediu şi protejarea acestuia sunt partea din filozofia generală a companiei noastre, ca şi parte din principiile pe care societatea se bazează în evoluţia pe termen lung. 


"Fără îndoială că această muncă aparţine muncitorului, numai cel ce munceşte are dreptul asupra a ceea ce face; cu condiţia ca ceea ce rămâne să fie suficient celorlalţi în cantitate şi calitate"
                                                                                                                       LOCKE (1632-1704)